Menu

Teologia na poważnie i z humorem

Blog traktuje o teologii na poważnie i z humorem.

Dziesięcina

mlodykalwin

Wiele osób pyta - Czy mam płacić dziesięcinę? Czy dziesięcina obowiązuje? Odpowiem pokrótce.

Dziesięcina nie obowiązuje chrześcijanina - tak jak nie obowiązuje nas pojawianie się w Jerozolimie kilka razy do roku przed Panem co było też nakazem Starego Testamentu. Dziesięcina to część prawa ceremonialnego które dziś nie obowiązuje wierzącego w Jezusa. Chrystus wypełnil doskonale prawo za nas.

Chrześcijanin ma dawać datki ze swoich finansów, nie z oporem, nie z przymusu, ale radośnie i tyle co sam zdecydował w swoim sercu.

Tak, dobrze przeczytałeś. Bóg chce abyś dawał tyle ile sam zdecydujesz w swoim sercu. Biblia mówi we fragmencie odnośnie finansowego dawania:

2 List do Koryntian 9:7 bt "Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg."

Niektórzy pastorzy - ci którzy uczą dla zysku - pewnie powiedzą ci ze jest inaczej, ale zapewniam że mają w tym swój interes.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • danekstraszynski

    Z tego wynika, że podatki kościelne ściągane przez urzędy skarbowe w Niemczech są niezgodne z chrześcijaństwem. Wysokość podatku jest też arbitralnie ustalane przez kościół.

© Teologia na poważnie i z humorem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci