Menu

Teologia na poważnie i z humorem

Blog traktuje o teologii na poważnie i z humorem.

Jan Kalwin - Zasady Religii Chrześcijańskiej

mlodykalwin

W języku polskim jest nareszcie dostępne wydanie kilku rozdziałów z ważnej ksiązki Jana Kalwina "Zasady Religii Chrześcijańskiej".

Zasady Religii Chrześcijańskiej (po łacinie: Institutio Christianae Religionis) to dzieło słynnego reformatora Jana Kalwina, które wywarło niebagatelny wpływ na kształt teologii protestanckiej, dając jej solidne podstawy i tworząc jasny przekaz oparty na Słowie Bożym. Omawiane zagadnienia są ujęte w poprzedzone wstępem sekcje tematyczne, by w sposób systematyczny wprowadzać czytelnika w następujące po sobie tematy misternie ułożonego wykładu.

Dostępne są dwie książeczki zawierające tłumaczenie dwóch rozdziałów:

  • Grzech pierworodny
  • Wola w niewoli

Grzech pierworodny – wykład prezentujący definicję i naturę grzechu oraz jego wpływ na losy ludzkości i świata w kontekście Pisma Świętego. Oczom wnikliwego czytelnika ukaże się obraz charakteru Boga, oglądany w perspektywie historii zbawienia.

Wola w niewoli – mistrzowskie studium ludzkiej natury, podważające idee wznoszone na fundamentach filozofii i uczuciach. Rewidując poglądy starożytnych i średniowiecznych myślicieli, autor, wspierany doskonałą znajomością Pisma Świętego, stawia tezę o całkowitej zależności człowieka od Bożej łaski i oddziaływania Ducha Świętego.

Okladka.Grzech.1str_2_1_1Okladka.Wola.1str_1

Fragmenty "Zasad Religii Chrześcijańskiej" Jana Kalwina zostały wydane po polsku przez nie znane mi Wydawnictwo Tymbes i były dostępne w wielu internetowych księgarniach.

© Teologia na poważnie i z humorem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci