Menu

Teologia na poważnie i z humorem

Blog traktuje o teologii na poważnie i z humorem.

Duchowe Dary: Często Niezrozumiane

mlodykalwin

Niestety, zdaje się że ignorancja w sprawie duchowych darów wciąż dziś istnieje. Jest bardzo ważne aby wyjaśnić niektóre z najbardziej dyskutowanych aspektów darów duchowych.

  • Duchowe dary różnią się od naturalnych talentów (np. muzycznego, twórczego, tężyzny fizycznej, umiejętności komputerowych) tym, że jeden jest dany przy nowym narodzeniu, a drugi przy urodzeniu.
  • Ponieważ żadna lista duchowych darów w Nowym Testamencie zdaje się być kompletna, połączenie ich wszystkich nadal może nie skutkować kompletną lista (1 Kor 12:8-10; 12:28; Rzym. 12:6-8; Efez. 4:11 i 1 Piotra 4:11).
  • Każdy z nas ma inny udział w darze.
  • Musimy być otwarci by służyć poza obszarem naszych darów.
  • Bóg da nam również pasje i możliwości wraz z naturalnymi talentami i duchowymi darami.
  • Odkrywanie naszego daru (darów) jest związane ze sprawdzaniem naszych pragnień, radości i efektywności.
  • Każdy dar musi być kultywowany abyśmy byli najbardziej efektywni w naszej służbie.

Duchowe Dary: Wprowadzenie

mlodykalwin

A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi (1 Kor. 12:7).

Podczas swojego ziemskiego życia, Jezus był umocniony przez Ducha Świętego do służby. Jezus powiedział, że pewnego dnia chrześcijanie będą robili większe rzeczy niż on (Jan 14:12). Podczas gdy to nie znaczy, że chrześcijanie są więksi niż Jezus, to znaczy że chrześcijanie którzy także są umocnieni i obdarowani przez Ducha Świętego mogą służyć większej ilości ludzi niż Jezus ponieważ na całym świecie są biliony chrześcijan. Zatem, zaczynając nasze studium o darach duchowych ma wielkie znaczenie abyśmy widzieli naszą służbę jako kontynuację służby Jezusa. Albo, by podsumować, dary od Boga są rozdawane przez Bożego Ducha tak aby Boży kościół mógł służyć tak jak Syn Boży.

Są cztery podstawowe poglądy na duchowe dary:

Cessacjonistyczny - Ponadnaturalne dary (np. języki i proroctwo) funkcjonowały tylko we wczesnym kościele i mają nie być praktykowane dziś.

Charyzmatyczny - Ponadnaturanle dary są dane każdemu pokoleniu i powinny być praktykowane w obrębie zaleceń Pisma.

Charyzmaniaczny - Ponadnaturanle dary są dane każdemu pokoleniu. Współczesne objawienia są, w efekcie, równe Pismu.

Zielonoświątkowy - W zasadzie taki sam jak pogląd charyzmatyczny, ale jedynie chrześcijanie mówiący językami mają Ducha Świętego.

© Teologia na poważnie i z humorem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci