Menu

Teologia na poważnie i z humorem

Blog traktuje o teologii na poważnie i z humorem.

Dary Duchowe: Jaki jest ich cel?

mlodykalwin

Dary duchowe służą panowaniu Jezusa

Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. (1 Cor. 12:2-3)

Całkowity sens służby i darów duchowych jest w objawianiu panowania Jezusa Chrystusa jako Boga nad wszystkimi ludźmi i rzeczami. zatem, jeśli ktoś mówi że jest chrześcijaninem albo chce służyć ale nie afirmuje panowania Jezusa Chrystusa, to nie ma Ducha Świętego. Głównym dowodem że osoba ma Ducha Świętego jest jej miłość i poddanie Jezusowi.

Dary duchowe są dane przez Trójcę

A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich (1 Kor. 12:4-6).

Widzimy tutaj, że cała Trójca jest zaangażowana w obdarowywanie kościoła dla służby.

Dary duchowe - każdy istnieje dla korzyści całego kościoła

A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi (1 Kor. 12:7). Jakikolwiek ktoś ma dar, celem daru jest budowanie i korzyść całego kościoła, nie tylko doskonalenie osoby korzystającej z daru.

Dary duchowe są wyznaczone przez Boga

Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce (1 Kor. 12:11).

Duchowe dary są dane z Bożego wyboru; nie możemy wybrać sobie naszego daru. Więc każdy kto jest niezadowolony z tego jak Bóg go stworzył, w rezultacie narzeka że Bóg nie dał im daru jaki chcieli. Podobnie do rozpuszczonego dziecka rozpakowującego prezent tylko by na niego narzekać.

Duchowe Dary: Często Niezrozumiane

mlodykalwin

Niestety, zdaje się że ignorancja w sprawie duchowych darów wciąż dziś istnieje. Jest bardzo ważne aby wyjaśnić niektóre z najbardziej dyskutowanych aspektów darów duchowych.

  • Duchowe dary różnią się od naturalnych talentów (np. muzycznego, twórczego, tężyzny fizycznej, umiejętności komputerowych) tym, że jeden jest dany przy nowym narodzeniu, a drugi przy urodzeniu.
  • Ponieważ żadna lista duchowych darów w Nowym Testamencie zdaje się być kompletna, połączenie ich wszystkich nadal może nie skutkować kompletną lista (1 Kor 12:8-10; 12:28; Rzym. 12:6-8; Efez. 4:11 i 1 Piotra 4:11).
  • Każdy z nas ma inny udział w darze.
  • Musimy być otwarci by służyć poza obszarem naszych darów.
  • Bóg da nam również pasje i możliwości wraz z naturalnymi talentami i duchowymi darami.
  • Odkrywanie naszego daru (darów) jest związane ze sprawdzaniem naszych pragnień, radości i efektywności.
  • Każdy dar musi być kultywowany abyśmy byli najbardziej efektywni w naszej służbie.

Duchowe Dary: Wprowadzenie

mlodykalwin

A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi (1 Kor. 12:7).

Podczas swojego ziemskiego życia, Jezus był umocniony przez Ducha Świętego do służby. Jezus powiedział, że pewnego dnia chrześcijanie będą robili większe rzeczy niż on (Jan 14:12). Podczas gdy to nie znaczy, że chrześcijanie są więksi niż Jezus, to znaczy że chrześcijanie którzy także są umocnieni i obdarowani przez Ducha Świętego mogą służyć większej ilości ludzi niż Jezus ponieważ na całym świecie są biliony chrześcijan. Zatem, zaczynając nasze studium o darach duchowych ma wielkie znaczenie abyśmy widzieli naszą służbę jako kontynuację służby Jezusa. Albo, by podsumować, dary od Boga są rozdawane przez Bożego Ducha tak aby Boży kościół mógł służyć tak jak Syn Boży.

Są cztery podstawowe poglądy na duchowe dary:

Cessacjonistyczny - Ponadnaturalne dary (np. języki i proroctwo) funkcjonowały tylko we wczesnym kościele i mają nie być praktykowane dziś.

Charyzmatyczny - Ponadnaturanle dary są dane każdemu pokoleniu i powinny być praktykowane w obrębie zaleceń Pisma.

Charyzmaniaczny - Ponadnaturanle dary są dane każdemu pokoleniu. Współczesne objawienia są, w efekcie, równe Pismu.

Zielonoświątkowy - W zasadzie taki sam jak pogląd charyzmatyczny, ale jedynie chrześcijanie mówiący językami mają Ducha Świętego.

© Teologia na poważnie i z humorem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci